Velkommen til Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk

Velkommen til Møllegårdens grundejerforening og vandværk.

Møllegårdens grundejerforening
Møllegårdens grundejerforening er etableret i 1967, og har 262 medlemmer.
Grundejerforeningen dækker Kirke Sonnerup by med vejene, Bygmarken, Havrevænget, Hvedetoften, Møllegårdsvej og Rugvangen.

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen.
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 1.200,00 kr. årligt der betales med 1.200,00 kr. den 31/10 for det efterfølgende kalenderår. Der betales ikke bidrag herudover og der er ikke truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.
  3. Der påhviler ikke medlemmerne fællesgæld.
  4. Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.
  5. Der er ingen gebyrer for at registrere overdragelsen.
  6. Der er ikke tinglyst sikkerhed for grundejerforeningen.
  7. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal.

Møllegårdens vandværk
Vandværket leverer vand til 363 forbrugere og har SE nr.: 59846612, grunden til at det ikke er et CVR nummer skyldes at vandværket er ejet af grundejerforeningen og dermed er SE nummeret underliggende for grundejerforeningen.
Vandets hårdhed er sidst målt til 24.9°dH.


Dokumenter grundejerforeningen:Dokumenter vandværk:
Seneste regnskabSeneste regnskab
Seneste budgetSeneste budget
Seneste takstbladSeneste takstblad
Referat af seneste generalforsamlingReferat af seneste generalforsamling
VedtægterVedtægter