Vandværk

Om Møllegårdens Vandværk

Møllegårdens Vandværk er ejet af Møllegårdens Grundejerforening og leverer vand til: Udstykningen Møllegården – Bakkevænget – Ved Møllebækken – Møllebakken – Snebærvej – Slåendiget – Ordrupvej – Vintre Møller – Ordrup – Dele af Elverdamsvej – del af Roskildevej – og del af Landevejen.
Vandværkets bestyrelse er den samme som grundejerforeningens bestyrelse.

Vandets hårdhed er 24.9°dH.

Vi har et tryk ud fra vandværket på 3,7bar, trykker kan så være højre/lavere alt efter hvor man bor i vores forsyningsområde, grundet de geografiske højdeforskelle.

I de fleste tilfælde hvor folk oplever manglende tryk er det typisk pga. fejl i deres egen installation. Det kan være et filter i forbindelse med tilslutningsstederne som er stoppet, det kan også være tilstoppet gamle rør, eller et kalkfilter, som er monteret lige efter hovedhanen i huset (typisk i bryggerset).