Grundejerforeningsskema

Møllegårdens grundejerforening og vandværk

Rugvangen 7, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby

info@gf-moellegaarden.dk

Møllegårdens Grundejerforening CVR 59848011

Møllegårdens Vandværk SE 59846612

www.kirke-sonnerup.dk

Grundejerforeningens område er grundejerne på adresserne Bygmarken, Havrevænget, Rugvangen og Hvedetoften i Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby.

  1. Der er medlemspligt af grundejerforeningen.
  2. Grundejerforeningskontingentet udgør 1.200,00 kr. årligt der betales med 1.200,00 kr. den 31/10 for det efterfølgende kalenderår. Der betales ikke bidrag herudover og der er ikke truffet beslutninger der medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.
  3. Der påhviler ikke medlemmerne fællesgæld.
  4. Der betales ikke indskud til grundejerforeningen.
  5. Der er ingen gebyrer for at registrere overdragelsen.
  6. Der er ikke tinglyst sikkerhed for grundejerforeningen.
  7. Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal.
  8. Spørgsmål ud over ovenstående besvares mod et gebyr på 500 kr. jf. takstbladet. Spørgsmål kan sendes til info@gf-moellegaarden.dk
Dokumenter grundejerforeningen: Dokumenter vandværk:
Seneste regnskab Seneste regnskab
Seneste budget Seneste budget
Seneste takstblad Seneste takstblad
Referat af seneste generalforsamling Referat af seneste generalforsamling
Vedtægter Vedtægter