Ukrudt og klipning af hæk

Vedtægternes § 3 stk. 9.

Medlemmer er pligtige til, stedse at holde grunde, fortove og stier fri for ukrudt. En rensning af ukrudt skal gennemføres inden hvert års 1. juli og 1. september, således at gener fra naboer undgås. Hegn og hække skal klippes inden hvert års 1. juli, således at fortove og stier frit kan passeres. I øvrigt henvises til den til enhver tid gældende hegnslov. Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse, giver bestyrelsen eller en repræsentant for bestyrelsen et varsel på 1 måned. Hvis dette ikke overholdes kan grundene renses og hegn og hække klippes på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter skal af grundejerne refunderes foreningen.

Bredden på vores stier er 3 meter inkl. det lille stykke på hver side af belægningen.

Bredden på vores fortove er 2 meter fra kantsten til skel.

Bestyrelsens holdning er at området skal se pænt og præsentabelt ud, men vi må desværre konstatere at der er nogle parceller som ikke tager vores vedtægter alvorligt nok. Vi har tidligere modtaget klager fra flere beboere i udstykningen, som synes at der trænger til at blive påmindet omkring vores fælles regler.

Af samme grund har bestyrelsen fundet det nødvendigt at vi påtaler den manglende renholdelse over for de parceller der ikke holder arealerne iht. regler og aftaler.

Evt. spørgsmål til denne skrivelse kan rettes til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Møllegården

Bestyrelsen